• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

ทำความรู้จักกับคลาสสำหรับออฟฟิศซินโดรม

การแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มอาการ Office Syndrome และแนะนำซีรีย์ที่เราจะใช้ในการฝึกว่า แบ่งส่วนแยกการฝึกอย่างไร และการยืดเหยียดส่วนไหนที่เหมาะกับร่างกายของเรา

การบริหารข้อมือสำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 1

ท่ายืดเหยียดบริหารข้อมือง่ายๆ สำหรับคนที่มีอาการ Office Syndrome หรือคนที่มีปัญหาข้อมือตึง อีกทั้งยังช่วย warm up ข้อมือก่อนการฝึกกลุ่มท่าที่แข็งขึ้นเช่น arm balance หรือ inversion

การบริหาร คอ - บ่า - ไหล่ สำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 2

คลาสบริหารง่ายๆ เพื่อคลายหรือบรรเทาอาการตึงช่วง คอ - บ่า - ไหล่

บริหารหลังสำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 3

ชุดท่าบริหารสันหลังอย่างง่ายๆ เพื่อลดอาการปวดหลัง จากกลุ่มอาการ Office Syndrome

บริหารขาและสะโพกสำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 4

ชุดท่าบริหารเพื่อคลาสความตึงของกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อต่อ สะโพก และ การบิดหลัง ขา สำหรับกลุ่มอาการ Office Syndrome

ท่าโยคะกับเก้าอี้ สำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 5

ชุดท่าบริหารสนุกๆที่คุณสามารถทำได้ใน Office Syndrome โดยใช้เก้าอี้ทำงานและสามารถฝึกท่าบางท่าโดยใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีเผื่อผ่อนคลายความตึงจาก Office Syndrome

บริหารร่างกายด้วยการใช้บล็อก สำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 6

ประยุกต์การใช้ Block อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับลดอาการตึงของร่างกายจากอาการปวดของ Office Syndrome

บริหารร่างกายด้วยเชือก สำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 7

ท่าบริหารสนุกๆ โดยใช้เชือก Strap ในการช่วยยืดร่างกายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจาก Office Syndrome 

บริหารร่างกายกับผนัง สำหรับออฟฟิศซินโดรม วันที่ 8

เพียงแค่มีผนังบ้าน ก็สามารถลดอาการปวด ตึง จากกลุ่มอาการ Office Syndrome ได้

ท่าบริหารร่างกายบนแผ่นเสื่อ เพื่อลดอาการออฟฟิศซินโดรม วันที่ 9

กลุ่มท่าบริหารง่ายๆ โดยการใช้พื้นและการนอนเพื่อลดอาการ Office Syndrome

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดอาการปวดหลังสำหรับออฟฟิศซินโดรม1 วันที่ 10

มาร่วมขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายแบบต่อเนื่องเพื่อการบำบัดการปวดหลังของร่างกายจากกลุ่มอาการ Office Syndrome

เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเพื่อบำบัดอาการปวดหลังสำหรับออฟฟิศซินโดรม2 วันที่ 11

ชุดท่าบริหารต่อเนื่องที่ทำได้เป็นประจำเพื่อลดอาการปวดจาก Office Syndrome 

ฝึกสมาธิ วันที่ 12

นั่งสมาธิเพื่อ ผ่อนคลาย กายใจอย่างแท้จริง เพื่อแก้ปัญหาอาการ ปวด จากใจที่เครียดจากการทำงานอย่างหนัก