รู้จักกับทีมผู้สอนของเรา ครูผู้สอนของ Absolute Anytime ทุกคน

ถือเป็นครูสอนโยคะระดับแนวหน้าของเมืองไทย เขาเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงประสบการณ์หรือประกาศนียบัตรที่รับรองความเป็นครูคุณภาพเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาเหล่านี้ได้เลือกเดินเส้นทางการเป็นครูสอนโยคะ ที่พวกเขาเคยได้รับจากการฝึกโยคะให้กับนักเรียนของพวกเขาต่อไปนั่นเอง