ณัชสุวีร์  วงศ์บุญศิริ (ครูเปิ้ล)

  • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ประกาศนียบัตร หลักสูตร BRYCE YOGA teacher training 
  • ฝึกโยคะมาแล้ว 20 ปี
  • เป็นครูโยคะมาแล้ว 12 ปี