บุญยง อริยฤทธิ์ (ครูเบ็นซ์)

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโยคะ Thailand Regional Yoga Asana Championship 2005
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training - Bikram Yoga Spring 2006 Teacher Training, Los Angeles
  • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโยคะ Hong Kong Regional Yoga Asana Championship 2007
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training - Bangkok Yoga (200RYT) 2016
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training - Absolute You Hatha/Vinyasa Teacher Training (200RYT) 2018
  • ฝึกโยคะมาแล้ว 14 ปี
  • สอนโยคะมาแล้ว 12 ปี