นภัสวรรณ ใสยิ่ง ( ครูมน)

  • ปริญญาตรี คณะ มนุษย์ศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกียรตินิยม อันดับ 2
  • รองอันดับ 2 การแข่งขัน Thailand Regional Yoga Asana Championship ปี 2006 และ ปี 2007
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training 200 ชั่วโมง( Moksha Yoga, Toronto, Canada 2005 )
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training 200 ชั่วโมง  Vinyasa Flow, Frog Lotus Yoga, Samui, Thailand ปี 2010
  • ประกาศนียบัตร 20 ชั่วโมง Anusara Yoga Immersion with Bo Srey  14-18 กันยายน 2009, Thailand 
  • ประกาศนียบัตร 30 ชั่วโมง Anusara Yoga Intensive with Christophe Cappon, May 2017, Thailand 
  • ฝึกโยคะมา 14 ปี ( ตั้งแต่ ปี 2547 )
  • สอนโยคะมา 13 ปี ( ตุลาคม 2548-ปัจจุบัน )