กุลธิดา จักรานุวัฒน์ (ครูบิ๊ก)

  • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • หัวหน้าทีมผู้สอน ABSOLUTE YOU
  • ประกาศนียบัตร Hot Yoga Teacher (200RYT) – Yoga Alliance 2015
  • ฝึกโยคะมาแล้ว 16 ปี
  • สอนโยคะมาแล้ว 15 ปี