ชนกันต์ อวกาศจักรวาฬ (ครูฟู)

 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโยคะนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย ปี 2013
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโยคะนานาชาติ ประเทศมาลาเซีย รุ่นอายุ 18 – 25 ปี ปี 2014
 • รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโยคะนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย ประเภท Adult Overall Champion ปี 2014
 • ประกาศนียบัตร Advanced Yoga Training - Yoga Sutra 2001
 • ประกาศนียบัตร Hatha - Vinyasa Yoga Teacher Training (200RYT) - FIT Thailand 2013
 • ประกาศนียบัตร Intensive Yoga Teacher Training with Christina Sell - Singapore 2015
 • ประกาศนียบัตร Advanced Hatha Yoga Teacher Training (200RYT) - India 2016
 • ประกาศนียบัตร Advanced Hatha Yoga Teacher Training Level 1 - Yogananth Andiappan Hong   Kong 2017
 • ฝึกโยคะมาแล้ว 11 ปี
 • สอนโยคะมาแล้ว 5 ปี