ชัญญา สดศิริ (ครูแจ๊คกี้)

  • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Nike Brand Ambassador ประจำประเทศไทย
  • แชมป์การประกวด Thailand Asana Championship ปี 2006, 2007, 2008, 2009
  • ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด World Yoga Asana Championship ปี 2006, 2007
  • ประกาศนียบัตร Yoga Teacher Training - Bikram Las Vegas, USA (ผู้ให้กำเนิด Hot Yoga) 2009
  • ประกาศนียบัตร Prenatal Yoga Teacher Training -  The Pilates Studio, Bangkok 2010
  • ประกาศนียบัตร BRYCE Yoga Teacher Training (200RYT) - Samui, Thailand 2015
  • ฝึกโยคะมาแล้ว 15 ปี
  • สอนโยคะมาแล้ว 7 ปี