โยคะ

MOVE INTO A STRONG BODY ll

  • 3 likes

คลาสนี้จะช่วยให้ผู้ฝึกสามารถเข้าถึงท่าได้มากขึ้นแต่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาแล้วในระดับหนึ่ง เพราะท่าส่วนใหญ่จะเป็นท่าที่ศีรษะอยู่ต่ำกว่าหัวใจ หากฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอท่าที่ยากก็จะค่อยๆ ง่านขึ้น

กลับ
  • ครูผู้สอน

    ครูลุค

  • ระดับความยาก: Intermediate
  • ประเภท: วินยาสะ
  • เป้าหมายในการฝึก: Core Strength
  • ส่วนที่ต้องการเน้น: กล้ามท้องและแขน และ ทุกส่วนของร่างกาย
  • ระยะเวลา: 22 นาที