โยคะ

BASIC FOR BEGINNER

  • 15 likes

มาเรียนรู้การเข้าท่าก้มตัวและแอ่นหลังอย่างปลอดภัย เป็นพื้นฐานในการฝึกท่าก้มตัวและท่าแอ่นหลังอย่างปลอดภัยเพื่อจะไปประยุกต์ใช้ในการฝึกขั้นที่สูงขึ้นต่อไป

กลับ
  • ครูผู้สอน

    ครูน้อต

  • ระดับความยาก: ผู้เริ่มฝึก
  • ประเภท: หฐโยคะ
  • เป้าหมายในการฝึก: บริหารแผ่นหลัง
  • ส่วนที่ต้องการเน้น: บริหารแผ่นหลัง
  • ระยะเวลา: 52 นาที