โยคะ

ABS ON FIRE

  • 6 likes

บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบต่อเนื่อง ฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะเห็นได้ชัดว่าหน้าท้องของคุณจะแบนราบและกระชับมากขึ้น

กลับ
  • ครูผู้สอน

    ครูฝ้าย

  • ระดับความยาก: ผู้เริ่มฝึก
  • ประเภท: อื่นๆ
  • เป้าหมายในการฝึก: Core Strength
  • ส่วนที่ต้องการเน้น: กล้ามท้องและแขน
  • ระยะเวลา: 27 นาที