โยคะ

YOGA MAKES BODY PERFECT

  • 6 likes

เป็นคลาสที่มีทั้งความยืดเหยียดสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแรงไปพร้อมๆ กัน เป็นคลาสโยคะพื้นฐานที่มีการผสมผสานระหว่างหยินและหยางในคลาสเดียวกัน เป็นคลาสที่จะช่วยในการปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

กลับ
  • ครูผู้สอน

    ครูฝ้าย

  • ระดับความยาก: ผู้เริ่มฝึก
  • ประเภท: โยคะร้อน
  • เป้าหมายในการฝึก: เผาผลาญพลังงาน
  • ส่วนที่ต้องการเน้น: ทุกส่วนของร่างกาย
  • ระยะเวลา: 36 นาที