BOAT

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากท่านั่ง ชันเข้าขึ้นมาหาหน้าอก กระชับกล้ามเนื้อท้อง ตั้งหลังตรง เอนตัวจากสะโพก ค่อยๆลอยเท้าขึ้นมา หน้าแข้งขนานพื้น หรือเหยียดขาตรง ปลายเท้าเป็นเส้นตรงกับระดับสายตา

COBRA

Beginner Level

LOW PUSH-UP

Beginner Level

CROW POSES

Beginner Level