HALF HERO STRETCH

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากท่านั่งหลังตรง ขาตรง พับขาข้างใดข้างหนึ่งเข้ามา ส้นเท้าติดสะโพก ขาที่เหยียดตรง กระดกข้อเท้า ยืดลำตัวตรง พับตัวลงจากสะโพก เกี่ยวเท้าแล้วดึงลำตัวไปด้านหน้า หลังตรง

PYRAMID

Beginner Level