HUMBLE WARRIOR

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า งอขา 90 องศา ขาหลังเหยียดตรง เท้าหลังเฉียง 45 องศา ประสานนิ้วมือทั้ง 10 แล้วโค้งตัวลงไป หัวไหล่ด้านในหัวเข่า เกร็งกระชับท้องดึงมือลงมาใกล้กับพื้น

PYRAMID

Beginner Level

MOUNTAIN POSE

Beginner Level