PERCHING EAGLE

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

วาดแขนขึ้นเหนือศีรษะ พันแขน ข้อศอกและข้อมือเข้าด้วยกัน ยกขาข้างที่แขนอยู่ด้านล่าง พันขาอีกหนึ่งข้าง หายใจเข้ายืดหลังขึ้น ยกข้อศอก กดหัวไหล่ลง หายใจออกเกร็งท้องและโค้งตัวไปด้านหน้า แตะข้อศอกข้างหน้าหัวเข่า ชี้ปลายนิ้วมือลง ก้มหน้าเล็กน้อย

BOAT

Beginner Level

SAGE BALANCE

Beginner Level

REVERSE CRESCENT

Beginner Level