PIGEON

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

จากท่า Plank ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า เข่านอกข้อมือ พยายามให้หน้าแข้งขนานขอบเสื่อ ถ้าขนานได้กระดกเท้า ถ้าไม่ได้ชี้ปลายเท้า เอนตัวมาด้านหน้า วางข้อศอกใต้ไหล่ ถ้ารู้สึกยังไม่ยืดพอให้เหยียดแขนไปข้างหน้า

DOUBLE PIGEON

Beginner Level