PRAYER TWIST

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เท้าชิดติดกัน ย่อเข่าและสะโพก หายใจเข้าหลังตรงยกแขนขึ้น หายใจออกมือประนมกลางอกแล้วบิดลำตัวไปข้างใดข้างหนึ่ง ทัดข้อศอกนอกหัวเข่า บิดไหล่ขึ้นไปหาเพดาน ศีรษะมองตามไหล่

MOUNTAIN POSE

Beginner Level