PYRAMID

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

ก้าวเท้าข้างไปข้างหน้า เท้าหน้าชี้ตรง เท้าหลังเฉียงออก 45 องศา สะโพกขนาน พับตัวลงมาจากสะโพก วางมือข้างหลัง หรือถ้าไม่ไหวเดินมือไปทางด้านหน้า เก็บหลังและขาตรง

COBRA

Beginner Level