REVERSE CRESCENT

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

จากท่า Downward Facing Dog ก้าวเท้าหนึ่งข้างไปข้างหน้า งอขาหน้า 90 องศา เท้าหลังเขย่งส้นเท้า ขาหลังเหยียดตรง หายใจเข้ายกตัวขึ้นตั้งตรง หายใจออกแล้วเอนตัวไปทางด้านหลัง แขนใกล้กับใบหู งอขาหน้า ขาหลังเหยียดตรง

CHAIR

Beginner Level