REVERSE WARRIOR

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

ก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า ปลายเท้าชี้ตรง งอขาข้างหน้าขนานพื้น ขาหลังเหยียดตรง เท้าขนานขอบเสื่อ หายใจเข้า วาดแขนข้างหน้าไปด้านหลัง มือข้างหลังประคองที่ขาเบาๆ

BOAT

Beginner Level