SAGE BALANCE

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

จาก Downward Facing dog เตะขาข้างหนึ่งขึ้นหาเพดาน โล้ตัวมาด้านหน้า แตะเข่าที่หัวไหล่ เริ่มงอข้อศอกให้ไหล่ขนานพื้น ศอกตั้งเหนือข้อมือ ถ่ายน้ำหนักไปหาปลายนิ้ว เหยียดขา แล้วค่อยๆลอยเท้าขึ้นมา

CHAIR

Beginner Level

CRESCENT LUNGE

Beginner Level

CHAIR

Beginner Level