SEATED FORWARD STRETCH

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

นั่งหลังตรงยืดขาทั้งสองข้างในท่า Sage poses ขากระชับ กระดกข้อเท้าทั้งสองข้าง หายใจเข้าวาดแขนและยืดลำตัว หายใจออกเกร็งท้อง พับตัวลงมาจากสะโพก นิ้วมือเกี่ยวนิ้วเท้า ดึงกระหม่อมไปด้านหน้า เหยียดหลังและขาตรง

REVERSE WARRIOR

Beginner Level

HALF LIFT

Beginner Level