SEATED SAGE A

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากการนั่งหลังตรงยืดขาทั้งสองข้าง ชันเข่าหนึ่งข้างเท่ามาหาหน้าอก ช่องว่างเท่ากับฝ่ามือระหว่างเท้าและขา ยืดมือไปข้างหน้า ไขว้แขนไปด้านหลัง สิบนิ้วเกี่ยวหรือจับข้อมือ ยืดหลังตรง และพับตัวลงมาจากสะโพกระชับขาที่เหยียดตรง กระดกข้อเท้า

COBRA

Beginner Level