SEATED SAGE C

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากนั่งหลังตรงยืดขาทั้งสองข้างในท่า Sage poses หลังตรงยืดขาทั้งสองข้าง ชันเข่าข้างหนึ่งเข้ามาหาหน้าอก รักษาช่องว่างเท่ากับฝ่ามือระหว่างเท้าและขา บิดตัวไปหาขาข้างที่งอเข่า วางมือหนึ่งข้างประคองหลัง แขนอีกข้างกอดเข่า บิดลำตัวไปหาเข่า ศีรษะหันตามหน้าอก

FLYING SPLIT

Beginner Level