SIDE ANGLE

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

ก้าวขาข้างหนึ่งไปด้านหน้า ปลายเท้าชี้ตรง ขาหน้างอขนานพื้น ขาหลังเหยียดตรง เท้าขนานขอบเสื่อด้านหลัง ยืดลำตัวไปด้านหน้า ยืดลำตัวไปด้านหน้า วางมือไว้ที่พื้น เหยียดแขนข้างบนไปหาหู