SPINAL TWIST

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

เริ่มจากท่านอน งอเข่าข้างหนึ่งเข้ามาหาหน้าอก ค่อยๆเกี่ยวปลายเท้าข้างนั้นที่หลังเข่าอีกหนึ่งข้าง มือข้างที่ขาเหยียดตรงกดเข่าลงไปที่พื้น เหยียดแขนข้างที่งอยืดออกไปด้านข้าง

LOW PUSH-UP

Beginner Level