TABLE TOP BENT KNEES

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

นั่งชันเข่าขึ้นหาหน้าอก แยกเท้ากว้างเท่ากับสะโพก ส้นเท้านาบหัวเข่าเล็กน้อย เดินมือไปด้านหลังประมาณ 1 ช่วงไม้บรรทัด ดันสะโพกดันหน้าอกขึ้นให้หัวไหล่ สะโพก เข่าขนานพื้น เอนศีรษะไปทางด้านหลัง

CHILD'S POSE

Beginner Level

MOUNTAIN POSE

Beginner Level

CHAIR

Beginner Level