TWISTED TRIANGLE

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

ยืนช่วงเท้ากว้างประมาณ 1 เมตร เท้าหลังเฉียงออก 45 องศา เท้าหน้าชี้ตรง พับตัวจากสะโพก สะโพกขนานกับพื้น ยืดมือข้างหนึ่งขึ้นด้านบน มือข้างหนึ่งลงด้านล่าง หลังตรง ขากระชับ

MOUNTAIN POSE

Beginner Level