WARRIOR II

  • Setu Bandhasana
  • |
  • Backbends Type

Smiley face

จากท่า Downward Facing Dog ก้าวขาหนึ่งข้างไปทางด้านหน้า งอขาหน้า 90 องศา ปลายเท้าชี้ตรง ขาหลังเหยียดตรง ขอบเท้าขนานขอบเสื่อด้านหลัง แขนสองข้างเหยียดไกลจากกันขนานไหล่ สะโพกขนานขอบเสื่อด้านข้าง

SAGE BALANCE

Beginner Level