• แพคเกจ 1 เดือน
 • ราคาปกติ 2,200 บาท/เดือน

 • 2,200 / เดือน
 • ราคารวม 2,200 บาท ประหยัด 0 บาท
 • แพคเกจ 3 เดือน
 • ราคาปกติ 1,900 บาท/เดือน

  พิเศษ! จ่ายในราคาเพียง
  2 เดือน เท่ากับ

 • 1,267 / เดือน
 • ราคารวม 3,800 บาท ประหยัด 1,900 บาท
 • แพคเกจ 6 เดือน
 • ราคาปกติ 1,700 บาท/เดือน

  พิเศษ! จ่ายในราคาเพียง
  4 เดือน เท่ากับ

 • 1,133 / เดือน
 • ราคารวม 6,800 บาท ประหยัด 3,400 บาท
 • แพคเกจ 12 เดือน
 • ราคาปกติ 1,500 บาท/เดือน

  พิเศษ! จ่ายในราคาเพียง
  8 เดือน เท่ากับ

 • 1,000 / เดือน
 • ราคารวม 12,000 บาท ประหยัด 6,000 บาท